Restaurācijas process

Pārskats.

Pārskata periods - 2019.gada 15. nedēļa.

1. Darba gaita

Mēs izjaucām atlikušos motora komponentus to detaļu atjaunošanai.

Mēs attīrījām un pārbaudījām pirms salikšanas dzeses sistēmas komponentus.

Mēs izjaucām radiatora bloku tā komponentu atjaunošanai.

Ventilatoru motori bija darba kārtībā, bet tos bija nepieciešams pilnībā izjaukt to vizuālā stāvokļa atjaunošanai.

Diemžēl korozijas ietekmē radiatora sānu malas bija atdalījušās no serdeņa.

Pēc spiediena testa veikšanas tika nolemts atjaunot šo pašu radiatoru.

Apkures krāsniņas radiators pēc spiediena testa tika norakstīts kā pilnībā bojāts.

Mēs pasūtījām jaunas visas dzeses sistēmas atjaunošanai nepieciešamās šļūtenes.

Mēs pasūtījām izplūdes sistēmas atjaunošanai nepieciešamās detaļas.

Vairums no elektrosistēmas elementu bojājumiem bija saistīti ar plastmasas novecošanos un šos elementus bija jānomaina.

Mēs uzmontējām saņemtos jaunos komponentus.

Lai saglabātu oriģinālās detaļas mēs nopulējām apsūbējušos aizmugures lukturu stikliņus.

Atjaunojot starteri, mēs tam nomainījām rotoru.

Bojātā aizvietošanai mēs nopirkām jaunu atpakaļskata spoguli.

Jaunas oriģinālā stila logu tīrītāja slotiņas.

Mēs iegādājāmies priekšējās numurzīmes kustīgo stiprinājuma pamatni.

Oriģinālajai degvielas tvertnei bija pārāk daudz caurrūsējušu vietu un mēs to nomainījām.

Jaunā degvielas tvertne nostiprināta paredzētajā vietā.

Mēs izvietojām motortelpā atjaunotās degvielas padeves sistēmas elementus.

Atjaunotie ieplūdes kolektors un karburatori nostiprināti vietā.

Jaunie bremžu sistēmas komponenti nostiprināti motortelpā.

Elektrosistēmas instalācija priekšējā panelī.

Mēs pabeidzām sānu sienu apšuvuma paneļu montāžu.

Otrās rindas sēdeklis un salona tapsējums samontēts.

Mēs iegādājāmies dzeses sistēmas montāžai nepieciešamās detaļas.

Atjaunotais radiatora bloks samontēts.

Motora priekšējās daļas agregāti samontēti.

Motortelpas agregāti pievienoti elektriskajai sistēmai.

Mēs iegādājāmies jaunas 185R15 Pirelli Cintruato riepas un kameras.

Stūres aploces virsmas pārklājums bija plūdos ievērojami cietis.

Koka slāņi bija atdalījušies un paņemot rokās stūre “čaukstēja“.

Skaņas signāla poga bija labā stāvoklī ar nelielām nodiluma pazīmēm.

Mēs attīrījām stūres ratu un izmantojām to demonstrācijas mērķiem. Drošības apsvērumu dēļ mūsu ieteikums bija vai nu pilnībā izjaukt un pārlīmēt koka aploci, jeb labāk iegādāties jaunu stūres ratu ar mazāku diametru, lai braucot un stūrējot ar roku neskartu statni.

Mēs turpinājām darbu pie automašīnas salikšanas un montāžai nepieciešamo komponentu atjaunošanas.

uz augšu